Deklarasi Wasiat, Hibah & Pengurusan Harta Pusaka

Jika anda meninggal dunia tanpa wasiat, Harta Pusaka anda mungkin tidak dapat diserahkan kepada penerima yang dihajati.┬áHarta Pusaka merangkumi semua aset tetap (rumah atau tanah) dan tunai (akaun bank, saham, kereta dan sebagainya) yang didaftarkan di atas nama simati. Aset-aset tersebut hanya akan dibahagikan setelah hutang, belanja kos pengkebumian dan lain-lain perbelanjaan pentadbiran berkaitan kematian […]

Deklarasi Wasiat, Hibah & Pengurusan Harta Pusaka Read More ┬╗