A Life Enrich Gold

Merealisasikan Matlamat Anda. Nikmati Peningkatan Faedah Gaya Hidup

A-Life Enrich Gold

Kita mempunyai harapan dan impian untuk masa depan. Sama ada melibatkan pembelian kereta baru, rumah baru, pendidikan anak-anak anda atau rancangan persaraan, anda perlu mempunyai penyelesaian kewangan yang membantu anda menzahirkan matlamat anda. 

AEnrichGold-i adalah pelan simpanan dengan tempoh bayaran pendek yang menyediakan perlindungan Takaful dan keuntungan pelaburan berpotensi, yang membolehkan anda memaksimumkan pulangan ke atas wang anda.

Tempoh Perlindungan

SEHINGGA UMUR 30 TAHUN

Umur Penyertaan

14 HARI – 65 TAHUN

Manfaat

PILIHAN TEMPOH BAYARAN CARUMAN

Anda boleh memilih untuk membayar bagi pelan ini selama 10 tahun untuk menikmati perlindungan selama 25 tahun, atau membayar selama 20 tahun untuk menikmati perlindungan selama 30 tahun.

BAYARAN TUNAI MENINGKAT

Anda akan menerima bayaran tunai secara tetap yang akan bertambah sepanjang tempoh caruman anda.

NILAI MATANG

Apabila pelan anda tamat, anda akan menerima satu bayaran sekaligus sehingga 150% daripada jumlah perlindungan anda, bergantung kepada pelan anda.

DANA BERKAITAN PELABURAN UNTUK DISESUAIKAN DENGAN KEPERLUAN ANDA

Nikmati keuntungan pelaburan potensi daripada tiga jenis Dana Berkaitan Pelaburan AIA PUBLIC yang boleh anda pilih.

FLEKSIBILITI DALAM SIMPANAN DAN PELABURAN

Anda boleh menambah simpanan anda, mengeluarkan wang tunai apabila perlu atau bertukar kepada dana lain jika matlamat pelaburan anda berubah.

FAEDAH KEMATIAN

Pelan ini menyediakan kepada keluarga anda satu bayaran sekaligus jika anda meninggal dunia dalam tempoh sijil. Mereka akan menerima sebanyak dua kali ganda daripada jumlah pelindungan anda jika ianya berlaku akibat kemalangan.

FAEDAH HILANG UPAYA MENYELURUH DAN KEKAL

Anda akan menerima bayaran sekali gus jika anda hilang upaya meyeluruh dan kekal (HUMK). Anda akan menerima sebanyak dua kali ganda daripada jumlah pelindungan anda jika ianya berlaku akibat kemalangan.

Mencari Pelan Hibah Takaful & Medical Card?

Kami Bantu Anda Untuk Rangka Pelan Takaful Anda

Scroll to Top